Thư cảm ơn của ông Nguyễn Thanh Phong

20/05/2016 - 2.782 lượt xem

Dưới đây là thư cảm ơn của ông Nguyễn Thanh Phong – Bệnh nhân điều trị tại Trung Tâm Cấy Chỉ 37A Lý Nam Đế