Thư cảm ơn của ông Đào Chí Thành

20/05/2016 - 2.782 lượt xem

Dưới đấy là thư cảm ơn của ông Đào Chí Thành – Bệnh nhân điều trị tại trung tâm cấy chỉ Lê Thúy Oanh 37A2 Lý Nam Đế