Buổi cấy chỉ từ thiện của Trung tâm cấy chỉ Lê Thuý Oanh tại Mái ấm Thiện Giao – Hải Phòng (14/08/2015) đã thành công tốt đẹp, dưới sự giúp đỡ của bác sỹ Lê Thúy Oanh cùng toàn bộ nhân viên của Trung tâm. Hi vọng sẽ có nhiều dịp trở lại đây cấy…