Bác sĩ – Thầy thuốc ưu tú hơn 30 năm gắn bó nghề Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn thị Song Hoài là một trong những bác sĩ đã  được Giaó sư Nguyễn Tài Thu đào tạo từ tháng 12 năm 1982 để tham gia vào việc thành lập Viện Châm Cứu Trung Ương (…

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp Học Viện Quân Y ,  Bác sĩ Lê Thuý Oanh về công tác tại Khoa nội tim mạch – Viện Quân y 91. Cần cù cộng với nhiệt huyết của một trí thức trẻ, Chị  đã học hỏi và kết hợp với chuyên môn để điều trị thành công…