Cấy chỉ điều trị bại não Ngô Đức Lâm – 3 tuổi Địa chỉ:  Gia Lâm, Hà Nội Bệnh nhân 3 tuổi, quá trình thai nghén bình thường, đẻ foocep đủ tháng, đẻ ra khóc ngay, cân nặng 3, 8 kg. Bé chậm phát triển so với lứa tuổi, chỉ tương đương với trẻ 7-8…