Thư cảm ơn của ông Đào Chí Thành

Dưới đấy là thư cảm ơn của ông Đào Chí Thành – Bệnh nhân điều trị tại trung tâm cấy chỉ Lê Thúy Oanh 37A2 Lý Nam Đế  

Thư cảm ơn của ông Nguyễn Minh Phú

Dưới đây là thư cảm ơn của ông Nguyễn Minh Phú – Bệnh nhân điều trị tại Trung Tâm Cấy Chỉ 37A Lý Nam Đế

Thư cảm ơn của ông nguyễn thanh phong

Dưới đây là thư cảm ơn của ông Nguyễn Thanh Phong – Bệnh nhân điều trị tại Trung Tâm Cấy Chỉ 37A Lý Nam Đế

Thông báo : Đầu tháng 2/2018 Bác sĩ Lê Thúy Oanh sẽ về Việt Nam. Dự kiến sẽ làm việc 1 số buổi tại trung tâm cấy chỉ tại 37A2 Lý Nam Đế vào tháng 2-3/2018. Để đặt lịch và biết thêm chi tiết khách hàng vui lòng gọi điện tới trung tâm theo sdt: 02437473737- 0913361528